O mnie

B.KuryśJestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu kierunek – Psychologia
ukończone tytułem mgr Psychologii

Dodatkowo : neuropsychologia, psychologia sądowa oraz psychologia pracy i organizacji.

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

kierunek : Pedagogika ukończone tytułem mgr Pedagogiki  –    Specjalizacja: opiekuńczo – wychowawcza.
Od 9 lat jestem Dyrektorem Przedszkola Miś Puchatek oraz  Klubiku ‚Miś Puchatek „w Poznaniu ul. Złotowska 32  www.mispuchatek.pl 

Zakres obowiązków:

  • kierowanie Przedszkolem i Klubikiem i reprezentowanie go na zewnątrz
  • tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych przedszkola.
  • sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
  • kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych.
  • inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych , metodycznych i dydaktycznych
  • prowadzę liczne warsztaty dla rodziców, przedszkoli
  • 2017-Jestem również absolwentką Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła  Unii-Terra Wydział Nauk Społecznych w Poznaniu – ukończone studia podyplomowe  – Wychowanie Przedszkolne i Wczesnoszkolne .

2018-Jestem również absolwentką Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła  Unii-Terra Wydział Nauk Społecznych w Poznaniu – ukończone studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej uprawniające  do prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych 

2017- Certyfikat -Unii-Terra -szkolenie uprawniające do prowadzenia zajęć   w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej  z wykorzystaniem elementów metody verbo tonalnej oraz do układania programów terapeutycznych z wykorzystaniem MVT

2018-  Certyfikat  – ukończony Europejski Instytut Psychologii i Psychoterapii ; Time Perspective Therapy   Philip Zimbardo , Rosemary Sword , Richard Sword

Jestem członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej rodzinnej, małżeńskiej, indywidualnej i grupowej.

Ukończyłam  :  Podyplomowy  roczny kurs podstawowy psychoterapii  systemowej indywidualnej i rodzin  organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu .

Od  17.09. 2018 roku rozpoczęty i ukończony 18.01.2020 roku podyplomowy zaawansowany 1,5 roczny kurs z zakresu  psychoterapii systemowej indywidualnej, par , rodzinnej , grupowej  organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu  – psychoterapeuta systemowy dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Jestem w  trakcie procesu certyfikacji psychoterapii  w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej  rodzinnej , małżeńskiej , indywidualnej i grupowej. Regularnie uczestniczę również w szeregu dodatkowych psychologicznych kursach  i konferencjach naukowych.

Ukończyłam :  Podyplomowy kurs podstawowy   PST-TSR  Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach .

W pracy kieruję się zasadami poradnictwa psychologicznego i psychoterapii zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz w Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Moja praca psychoterapeutyczna podlega regularnej superwizji certyfikowanego psychoterapeuty i superwizora terapii dzieci , młodzieży i dorosłych .

Posiadam doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości , a także doświadczającymi różnego rodzaju kryzysów życiowych i trudności adaptacyjnych .

Szkolenia i certyfikaty
2009- UAM konferencja naukowa – zaświadczenie – Małe Dziecko w systemie opieki i edukacji.
2009- UAM II  Ogólnopolska Konferencja Naukowa – certyfikat –„Inteligentni”
2010- Stageman Polska –  zaświadczenie –Pedagogika zabawy.
2011- Klanza centrum szkoleniowe Poznań – zaświadczenie – „ Oswoić nadpobudliwość ” – praca z dzieckiem nadpobudliwym.
2011- Klanza centrum szkoleniowe Poznań –zaświadczenie „ Tańce integracyjne w pracy część II
2011 – Polskie Stowarzyszenie Kinezjologówszkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie  Kinezjologii Edukacyjnej  „Brain Gym”- Metody dr. Paula Dennisona i Galla Dennisona
2011- Studium Prawa Europejskiego – szkolenie Dziecko z ADHD ( terapia, wychowanie, edukacja)
2012- UAM – certyfikat udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt: 15 lat Psychologii
2013- Eduko – szkolenie praktyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć Metodą Dobrego Startu w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, młodszym , szkolnym oraz z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
2013- Polskie Towarzystwo Dysleksji – Metoda Dobrego Startu – część praktyczna szkolenie kończące się dyplomem
2013 – Oficyna Wydawnicza Poznań centrum szkoleniowe dla oświaty – certyfikat -Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu
2013 – Educo – kurs Metoda Ruchu Rozwijającego – Kurs I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego – metoda Weroniki Sherborne
2014 – Oficyna Wydawnicza Poznań – certyfikat ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych
2014 – Oficyna Wydawnicza Poznań – – certyfikat  dla  dyrektora przedszkola –Planowanie nadzoru pedagogicznego wraz z ewaluacją ( wykorzystanie przykładowego planu i opracowanych narzędzi)
2014 – Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Poznań – Kurs elementarny i praktyczny Pierwszej Pomocy PCK

2016 – Ukończyłam kurs podstawowy   PST-TSR  Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach  we Wrocławiu

2017- 2020  Ukończyłam kurs podstawowy  i zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej , par , grupowej i rodzin  w Poznaniu.

2017- Certyfikat -Unii-Terra -szkolenie uprawniające do prowadzenia zajęć   w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej  z wykorzystaniem elementów metody verbotonalnej oraz do układania programów terapeutycznych z wykorzystaniem MVT

2018-  Certyfikat  – ukończony Europejski Instytut Psychologii i Psychoterapii ; Time Perspective Therapy   Philip Zimbardo , Rosemary Sword , Richard Sword

2019 – Certyfikat –  wydany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Mediacje Rodzinne jako sposób rozwiązywania konfliktów .Szkolenie prowadzone między innymi przez Sędzię Annę Marię Wesołowską w Poznaniu

mgr Barbara Kuryś