Oferta

Zapraszam do zapoznania się z ofertą

Skutecznie pomagam w następujących aspektach

 • wsparcie psychologiczne dla osób poszukujących szybkiego rozwiązania swoich kłopotów,
 • trudności wychowawcze dzieci i młodzieży
 • wsparcie i terapia osób z rodzin dysfunkcyjnych (DDA),
 • brak wiary w siebie, obniżone poczucie własnej wartości,
 • stres, depresja, nerwica,
 • trudne sytuacje w życiu (np. rozwód, choroba, żałoba),
 • kontrola i radzenie sobie z emocjami ( lęk, złość, smutek),
 • konflikty z partnerem/ współmałżonkiem,
 • trudności w kontaktach interpersonalnych,
 • objawy psychosomatyczne, ogólny brak radości i satysfakcji z własnego życia,
 • przemoc fizyczna i psychiczna w otoczeniu,
 • wsparcie psychologiczne dla osób po przeżytych traumach,
 • wsparcie i terapia osób z rodzin dysfunkcyjnych (DDA),

w przypadkach wymagających szczególnej , specjalistycznej opieki wskazuję konkretne działania jakie należy uczynić, aby skutecznie rozpocząć pomoc  z problemem.

Pracuję w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.  oraz w  nurcie  systemowym.
Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (ang. solution focused brief therapy) – terapia skoncentrowana na osiągnięciu określonego przez klienta celu, a nie analizie problemu czy deficytów, które uświadomiły mu potrzebę szukania wsparcia. Przedmiotem jej zainteresowania nie jest więc przeszłość, a raczej teraźniejszość i przyszłość. O tyle zajmuje się historią życia klienta, o ile można z niej odczytać jego mocne strony, cenne doświadczenia i sposoby radzenia sobie z wcześniejszymi kryzysami.

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach TSR opiera się na czterech założeniach:

 1. Jeśli coś działa, rób tego więcej.
 2. Jeśli coś nie działa, rób coś innego.
 3. Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj.
 4. Nie komplikuj. Życie jest naprawdę proste.

Terapia psychologiczna
W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i psychoterapeutycznej oferuję:

 • diagnozę specyficznych trudności w nauce (dysleksja rozwojowa, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia);
 • diagnozę dojrzałości szkolnej pięciolatków i sześciolatków;
 • diagnozę rozwoju intelektualnego dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym;
 • diagnozę i terapię zaburzeń zachowania, zachowań opozycyjno-buntowniczych u dzieci i młodzieży;
 • diagnozę osobowości i temperamentu.Terapia krótkoterminowa trwa zazwyczaj od 5 do 10 spotkań –  w zależności od złożoności zagadnienia . Okres ten może być krótszy lub dłuższy w zależności od potrzeb klienta.

mgr Barbara Kuryś